Urusan Penerangan/ Maklumat

Taksonomi

Kode

Catatan cakupan

Sumber catatan

Catatan penayangan

Peristilahan hirarkis

Urusan Penerangan/ Maklumat

Istilah-istilah equivalen

Urusan Penerangan/ Maklumat

Istilah berkaitan

Urusan Penerangan/ Maklumat

136 Deskripsi Arsip results for Urusan Penerangan/ Maklumat

136 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk istilah sempit

Kawat kementerian kemaklumat Republik Indonesia sekitar tanggal 21 februari 1950 No. 586/H.K.H, larangan untuk mengeluarkan ( export ) barang-barnag keluar daerah Propinsi Aceh

Maklumat, No. 4/Gpa-50, tanggal 01 Maret 1950.- tentang Kawat kementerian kemaklumat Republik Indonesia sekitar tanggal 21 februari 1950 No. 586/H.K.H, larangan untuk mengeluarkan ( export ) barang-barnag keluar daerah Propinsi Aceh

-

Hasil 11 s.d 20 dari 136