Menampilkan 235 hasil

Deskripsi Arsip
Gubernur Aceh Tahun 1950 Dengan objek digital
Pratinjau Hasil Cetak Lihat:
AC02-58/3- 58.17 - Keputusan sidang D.P.D Propinsi Aceh tanggal 28 Maret 1950 No. 15  1
AC02-58/3- 58.17 - Keputusan sidang D.P.D Propinsi Aceh tanggal 28 Maret 1950 No. 15 1
AC02-58/3- 58.15 - Kawat kementerian kemaklumat Republik Indonesia sekitar tanggal 21 februari 19...
AC02-58/3- 58.15 - Kawat kementerian kemaklumat Republik Indonesia sekitar tanggal 21 februari 1950 No. 586/H.K.H, larangan untuk mengeluarkan ( export ) barang-barnag keluar daerah Propinsi Aceh 1
AC02-58/3- 58.14 - Peraturan mengenai lalu lintas untuk umum dari Daerah Propinsi Aceh ke Sabang ...
AC02-58/3- 58.14 - Peraturan mengenai lalu lintas untuk umum dari Daerah Propinsi Aceh ke Sabang ( Pulau Weh ) 1
AC02-58/3- 58.13 - Komissaris Pemerintah pusat Propinsi Sumatera Utara dengan ketetapanya yang be...
AC02-58/3- 58.13 - Komissaris Pemerintah pusat Propinsi Sumatera Utara dengan ketetapanya yang bernomor 480/KPPSU menghendaki segala milik pedagang yang dimaksut dalam maklumat 1
AC02-58/3- 58.11 - Pengumuman Menteri pekerjaan umum dan perhubungan R.I tanggal 19 April 1950 No...
AC02-58/3- 58.11 - Pengumuman Menteri pekerjaan umum dan perhubungan R.I tanggal 19 April 1950 No. S5-4-2 Pengumuman tentang berlakunya sama peraturan lalu lintas di jalan raya di seluluh Daerah R.I 1
AC02-58/3- 58.1 - Maklumat tentang lalulintas ke sabang (Konsep) 1
AC02-58/3- 58.1 - Maklumat tentang lalulintas ke sabang (Konsep) 1
AC02-57/3- 57.1 - Kumpulan pemberitahuan kelahiran anak di luar nikah Bangsa Tionghoa 1
AC02-57/3- 57.1 - Kumpulan pemberitahuan kelahiran anak di luar nikah Bangsa Tionghoa 1
AC02-56/3- 56.1 - Pembatasan hak menetapkan sewa dan hak memperhentikan perjanjian sewa menyewa r...
AC02-56/3- 56.1 - Pembatasan hak menetapkan sewa dan hak memperhentikan perjanjian sewa menyewa rumah dalam sebahagian dari Propinsi Sumatera Utara yang melingkungi Keresidenan Aceh dahulu, tanggal 19 Mei 1949 No. 356/ R. I 1
AC02-55/3- 55.1 - Peraturan keadaan perang dan darurat perang keputusan Radja tertanggal 13 Septe...
AC02-55/3- 55.1 - Peraturan keadaan perang dan darurat perang keputusan Radja tertanggal 13 Septembwr 1939 No. 32, Sraatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582 1
AC02-54/3- 54.1 - Peraturan- peraturan penetapan dan keputusan menteri kehakiman R.I No. 6781/9/U...
AC02-54/3- 54.1 - Peraturan- peraturan penetapan dan keputusan menteri kehakiman R.I No. 6781/9/Um, tahun 1
Hasil 41 s.d 50 dari 235